Nordenfeltska släktföreningsens släktvapen Nordenfeltska släktföreningsens släktvapen

Tredje generationen

Johan Niklas och Anna Wilhelmina hade tio barn:

1. Regina, 1798-1893, gift med Fredrik Vilhelm Grill, 1784-1861, godsägaren och protokollsekreterare.

2. Anna, 1797-1871, ogift.

3. Enar Vilhelm, 1798-1868, landshövding i Blekinge län och överste vid Jönköpings regemente, gift med Maria Elisabeth Waern, 1807-1857. Det är från Enar Vilhelm som släktföreningens medlemmar härstammar.

4. Marie-Charlotte, 1800-1889, ogift.

5. Johanna, 1802-1847, gift med Erland v. Hofsten, 1780-1839, godsägare på Walåsen och bergmästare.

6. Lovisa, 1804-1830, gift med Christian Fredrik Segerstedt, 1791-1858, med. dr.

7. Johan Åke, 1807-1852, generalintendent i Krigskollegium, gift med Eva Sofia Carolina Kuhlefelt, 1813-1882.

8. Augusta, 1808-1881, gift med Elis Wahlund, 1802-1866, borgmästare i Kristinehamn.

9. Emelie, 1810-1899, ogift.

10. Ulla, 1812-1896, gift med Nils Filip Mitander, 1804-1862, godsägare.