Nordenfeltska släktföreningsens släktvapen Nordenfeltska släktföreningsens släktvapen

Om släkten

Lite kortfattat om släkten

Familjen kommer ursprungligen från Närkes och Värmlands bergslag. Överkommissarien och Bruksägaren till Frösvidal. Johan Norijn adlades 1719 och introducerades 1720 tillsammans med sin broder Brukspatronen Olof Norijn vilken adlats 1720. Bröderna tog namnet Nordenfeldt. Genom arv från en tredje broder Nils Norijn, adlad Nordensvärd, kom Björneborgs Bruk i familjens ägo. Se bilden på inledningssidan. Bruket försvann tyvärr ur släktens ägo vid den stora bruksdöden i slutet av 1800-talet.

Familjen var länge Värmland troget och innehade bl.a. borgmästarämbetet i Kristinehamn i 120 år. I dag bor de flesta av släkten i Stockholmsområdet. Släktföreningen bildades 1936 och består idag av ca 150 medlemmar.

Via den här länken hittar du ett släktträd som är publicerat på adelsvapen.com.

På Kristinehamns gamla kyrkogård finns två familjegravar där några av våra för- och anfäder ligger begravda.