Nordenfeltska släktföreningsens släktvapen Nordenfeltska släktföreningsens släktvapen

Rötterna

Johan Olofsson Norijn, bergsfogde, 1651-1695, bergsfogde i Lekebergslagen och Karlskoga bergslag, mantalskommissarie, brukspatron på Frösvidal i Närke g.m. Anna Grubb, 1658-1732.

Johan och Anna hade tre barn:

  1. Johan adlad Nordenfeldt, överkommissarie och brukspatron, 1676-1725, g.m. Catharina Elisabeth Petré, 1686-1720. Släktgrenen dog ut på manssidan efter två generationer, 1773.
  2. Olof adlad Nordenfeldt, bergsfogde i Värmland och brukspatron på Mölnbacka i Värmland, omkr. 1677-1722, g.m. 1. Margareta Christina Petré, omkr. 1684-1710, 2. Constantia Fehmann, 1698-1766. Det är från Olof och Constantia som släktföreningens medlemmar härstammar.
  3. Niclas adlad Nordensvärd, överstelöjtnant, 1684-1762, g.m. Anna Ekebom, ägare av Björneborg, 1695-1747. Niclas och Anna hade inga barn.

Om Niclas Nordesvärd kan man läsa i artikeln En tapper karolin Om Niclas Norijn, adlad Nordensvärd av Eva Nordenfelt. Artikeln är publicerad i Arte et Marte, nr 1/2019 s. 24.