Nordenfeltska släktföreningsens släktvapen Nordenfeltska släktföreningsens släktvapen

Verksamhet

Vart tredje år håller föreningen ett ordinarie släktmöte. 2007 hölls det på Riddarhuset i Stockholm, 2010 på Stadshotellet i Kristinehamn, 2013 på Armémuseum i Stockholm och 2016 på Riddarhuset. Vi försöker att hålla vart tredje möte på Riddarhuset, men 2019 hölls mötet på Riddarhuset igen. Släkten firade 300 år!

Vid ett släktmöte avhandlas föreningens verksamhet och ekonomi. Styrelse väljs för de kommande tre åren. Mellan släktmötena har föreningen ett så kallat mellanmöte då vanligtvis en lunch intas i samband med något studiebesök. Men det viktigaste av allt är att träffas.

I november 2016 ägde släktmötet rum på Riddarhuset. Ett 80-tal deltagare hade trotsat snöyran för att ta sig dit. Förutom sedvanliga mötesförhandlingar, höll Hugo Nordenfelt ett föredrag om Riddarhuset och adelskapets historia. Middagen avnjöts i Lantmarsalksalen. Under middagen hölls tal av bl.a. Hugo Nordenfelt, Göran Mörner och Lova Nordenfelt. Sång och musik framfördes av Matilda och Axel Lifvergren. Efter middagen serverades kaffe och avec i salongerna.

Det senaste mellanmötet hölls i april 2018. Då besökte ett 40-tal medlemmar och ett tiotal barn Thielska Galleriet i Stockholm för en guidad tur och lunch.

Lördagen den 28 september 2019 firade släkten 300-årsjubileum. Då var det på dagen 300 år sedan Johan Norijn adlades Nordenfeldt. En betydande del av släkten deltog i festligheterna, 167 personer! Jubileet inleddes i Riddarhussalen med föredrag av Joakim Scherp och Charlotta Fors om boken Ulrika Eleonora Makten och den nya adeln 1719–1720, som de utarbetat i släktföreningens regi. Hugo Nordenfelt berättade därefter om släkten. Efter föredragen hölls ett sedvanligt släktmöte där följande styrelse valdes: Hugo Nordenfelt (ordförande), Johan Nordenfelt (jr, kassör), Fredrik Nordenfelt (sekreterare), Caroline Waldenström (ord. ledamot), Maria Radtke (ord. ledamot), Carl Nordenfelt (ord. ledamot) och Amelie Edlund (suppleant). Johan Nordenfelt (sr) är som huvudman för släkten självskriven i styrelsen. När släktmötet hade avslutats samlades alla i trappan ner till Stenhallen för en gruppbild. Därefter följde mingel i Stenhallen och middag med 1700-talsprägel i Lantmarsalksalen, med angränsande rum. Tal hölls av Hugo Nordenfelt och Rasmus Waern. En skål utbringades till Karin Nordenfelts minne. Det är tack vare hennes generösa testamente som vi kan förgylla våra släktmöten. Efter middagen serverades kaffe och avec i salongerna. Bilder från släktmötet kommer att läggas upp på hemsidan.

Nästa släktmöte hålls den 24–25 september 2022 i Höganäs. Släktmötet följer Åke-grenens rötter. Vi samlas kl. 14 på Höganäs museum där Björn Haase berättar om Höganäs bruk på ”Kaptenens tid” och ger oss en inblick i Höganäsbolaget av i dag. Därefter hålls ordinarie släktmöte, se förslaget till föredragningslista nedan. Mötet fortsätter med ett besök vid familjegravarna i Höganäs och dagen avslutas med middag på Arilds vingård. På söndagen samlas vi kl. 10.30 i Vikens hamn för ett besök på Vikens sjöfartsmuseum, där Thorsten Nordenfelt var mycket aktiv, besök i Sofiamöllan och strövtåg bland korsvirkeshusen i byn. Förmiddagen och släktmötet avslutas med korv och bröd i den Nordenfeltska/Waldenströmska trädgården.

Ett förslag till föredragningslista för mötet finns i nedanstående länk: