Nordenfeltska släktföreningsens släktvapen Nordenfeltska släktföreningsens släktvapen

Kontakt

Ordförande

Fredrik Nordenfelt
Telefon: 0708 – 77 56 80
E-post: sekreterare.nordenfelt@gmail.com


Vapensköld

Illustrationen av den Nordenfeltska vapenskölden är framtagen av Otto von Schwerin.
www.rhombus.se