Nordenfeltska släktföreningsens släktvapen Nordenfeltska släktföreningsens släktvapen

Grenen Åke – femte generationen och framåt

Åke och Charlotta utgör femte generationen. Deras fem barn utgör sjätte generationen och kallas i släktföreningen för Grenen Åke.

Sjätte generationen

  1. Elsie, 1876-1958. gift med August Mannerheim, 1873-1910, civilingenjör och friherre.
  2. Torsten, 1863-1897.
  3. Mea, 1888-1958, gift med Carl Uggla, 1886-1955, ingenjör och kapten.
  4. Carin, 1892-1893.
  5. Åke, 1895-1957, civilingenjör och kapten, gift med 1) Gunhild Afzelius, 1900-1965, 2) Lilly Rosell, 1895-1987. Det är från Åke och Gunhild respektive Lilly som släktföreningens medlemmar i Grenen Åke härstammar.

Sjunde generationen

Åke hade ett barn i sitt äktenskap med Gunhild, Carl-Åke (1924-2007) och ett barn i sitt äktenskap med Lilly, Thorsten (1928-2007). Carl-Åke var gift med UB, Thorsten med Marie Printzsköld (1930-1988).

Åttonde – tionde generationerna

I den åttonde generationen efter Carl-Åke och UB finns tre barn och i nionde generationen tre barn. Barnen i den nionde generationen är födda 1994-2000.

I den åttonde generationen efter Thorsten och Marie finns fyra barn, den nionde elva barn och i den tionde generationen räknar vi fem barn (hittills). Barnen i den tionde generationen är födda från 2015 och framåt.