Nordenfeltska släktföreningsens släktvapen Nordenfeltska släktföreningsens släktvapen

Grenen Maria – femte generationen

Maria och Carl Yngve hade åtta barn som utgör sjätte generationen. Grenen Maria inte några medlemmar i föreningen.

Sjätte generationen

  1. Christina, 1858-1943, gift med Herman Pettersson, 1850-1920, prost.
  2. Mauritz, 1860-1927, landshövding, gift med Anna Dillner, 1865-1937.
  3. Yngve, 1861-1936, provinsialläkare, gift med Cecilia Lilliehöök, 1866-1929.
  4. Enar 1862-1950, lektor, gift med 1) Anna Lilliehöök, 1868-1899, 2) Rigmor Nettelbladt, 1878-1960.
  5. Kristoffer, 1863-1926, kyrkoherde, gift med 1) Anna Hazelius, 1874-1896, 2) Elisabet Kastman, 1871-1962,
  6. Leonard, 1863-1937, provinsialläkare, gift med 1) Ida Lemke, 1866-1929, 2) Magdalena Hedfors, 1885-1963.
  7. Olof, 1865-1885.
  8. Torsten, 1869-1870.