Nordenfeltska släktföreningsens släktvapen Nordenfeltska släktföreningsens släktvapen

Andra generationen

Johan, kapten och brukspatron på Björneborg, 1715-1765, g.m. Regina Gråsten, 1731-1781.

Johan och Regina hade fyra barn:

  1. Anna Constantia, 1753-1773, ogift.
  2. Olof Gabriel, löjtnant och brukspatron på Björneborg, 1757-1790, g.m. Christina Hedengren, 1769-1806.
  3. Johan Niklas, löjtnant och brukspatron,1759-1825, g.m. Anna Wilhelmina Posse, friherrinna, 1779-1858. Släktföreningens medlemmar härstammar från Johan Niklas och Anna Wilhelmina.
  4. Johanna Regina, 1765-1787, g.m. Jakob A. Fleetwood, baron, 1747-1817.