Nordenfeltska släktföreningsens släktvapen Nordenfeltska släktföreningsens släktvapen

Grenen Johan – femte generationen och framåt

Johan och Maria hade två barn som utgör den sjätte generationen och kallas i släktföreningen för Grenen Johan.

Sjätte generationen

  1. Greta, 1880-1956, gift med Thore Ahlströmer, 1879-1956, friherre och disponent.
  2. Ellen, 1883-1968, gift med Knut von Sydow, 1883-1959, överstelöjtnant.