Nordenfeltska släktföreningsens släktvapen Nordenfeltska släktföreningsens släktvapen

Grenen Enar – femte generationen och framåt

Enar och Lovisa hade sju barn som utgör den sjätte generationen och kallas i släktföreningen för Grenen Enar. Grenen har flest medlemmar i föreningen.

Sjätte generationen

  1. Maria, 1860-1941, seminarieföreståndarinna.
  2. Elisabeth, 1860-1860.
  3. Per, 1861-1941, civilingenjör, gift med Elsa von Hermansson, 1871-1959, grevinna.
  4. Enar, 1863-1946, läkare, gift med Sigrid Falck, 1878-1976.
  5. Ivar, 1867-1944, kommendörkapten 1 gr., gift med Dath Christerson, 1870-1931.
  6. Yngve, 1873-1954, grosshandlare, gift med Elsa Gyllenhammar, 1881-1981,
  7. Alfhild, 1875-1942.