Nordenfeltska släktföreningsens släktvapen Nordenfeltska släktföreningsens släktvapen

Grenen Carl – femte generationen och framåt

Carl och Anna hade fem barn som utgör sjätte generationen och kallas i släktföreningen för Grenen Carl.

Sjätte generationen

  1. Vilhelm, 1872-1895.
  2. Ebba, 1873-1956, gift med Axel Palm, 1874-1965, major.
  3. Charlotta, 1875-1954, gift med Gustaf Geijer, 1870-1957, överstelöjtnant.
  4. Henrik, 1876-1957, kapten, gift med Elsa Bohnstedt, 1879-1956.
  5. Elis, 1880-1962, borgmästare i Kristinehamn, gift med Disa af Segerström, 1886-1871.