Nordenfeltska släktföreningsens släktvapen Nordenfeltska släktföreningsens släktvapen

Fjärde generationen

Barn till Enar Vilhelm och Maria Elisabeth

Enar Vilhelm och Maria Elisabeth hade elva barn:

 1. Leonard Magnus, 1827-1900, lantmäteridirektör, gift med Anna Martina Gibson, 1830-1894.
 2. Johan Niklas, 1829-1905, grosshandlare, gift med Agda Maria Erika Salenius, 1855-1927.
 3. Anna Cecilia, 1831-1894, ogift.
 4. Maria Amalia, 1832-1869, gift med Carl Yngve Sahlin, 1827-1917, professor och rektor för Uppsala universitet.
 5. Lovisa Sofia, 1834-1893, gift med Johannes Lindquist, 1820-1884, kontraktsprost.
 6. Enar Jonas, 1835-1912, kamrer, gift med Lovisa Hessle, 1835-1934.
 7. Carl Henrik, 1837-1911, borgmästare i Kristinehamn, gift med Anna Wilhelmina Malmborg, 1851-1936.
 8. Emma Vilhelmina, 1839-1840.
 9. Torsten Vilhelm, 1842-1920, civilingenjör, uppfinnare och kammarherre, gift med Emma (Nem) St. Grundy, 1847-1910.
 10. Olof Elias, 1845-1870, löjtnant i flottan, förliste i storm i Biscayabukten med det engelska örlogsfartyget HMS Captain.
 11. Åke Hjalmar, 1847-1920, kapten och disponent för Höganäs, gift med Charlotta Christina Maria Mannerskantz.