Nordenfeltska släktföreningsens släktvapen Nordenfeltska släktföreningsens släktvapen

Femte generationen: grenen Leonard

Barn till Leonard och Martina

Leonard och Martina hade fyra barn:

1. Anna, 1859-1932, gift med Claes M.R. Cronstedt, 1857-1929, greve och civilingenjör.

2. Gerda, 1860-1926, hovfröken.

3. Hugo, 1865-1922, överste, gift med Ebba H. Åkerhielm, 1870-1963.

4. Vilhelm, 1867-1869.