Nordenfeltska släktföreningsens släktvapen Nordenfeltska släktföreningsens släktvapen

Grenen Louise – femte generationen

Louise och Johannes hade fyra barn som utgör den sjätte generationen. Grenen har inte några medlemmar i släktföreningen.

Sjätte generationen

  1. Isak, 1860-1923, agronom, gift med Valborg Danielsson, 1863-1915.
  2. Sara, 1861-1883.
  3. Johannes, 1865-1874.
  4. Vendela, 1869-1892.