Nordenfeltska släktföreningsens släktvapen Nordenfeltska släktföreningsens släktvapen

Thorsten Nordenfelt, kammarherre, 1842-1920

Thorsten Nordenfelt var en stor affärsman och teknisk uppfinnare. Han konstruerade en av de första fältmässiga kulsprutorna och byggde den första användbara ubåten. Stor del av sitt liv verkade han från London och var under en period delägare i Vickers Industries. På äldre dar flyttade han till Paris och tillverkade bl.a. bilar. ”The Nordenfelt Car”, se nedan.

Såvitt känt byggdes tre bilar, men endast en finns kvar. Den såldes först till en person i Irland och har den ursprungliga nummerplåten kvar, IJ200. Det är alltså det tvåhundrade fordonet som registrerades i det irländska bilregistret. Bilen hamnade sedan i England. Där påträffades den på 1960-talet i en verkstad. Motorn användes i verkstaden, övriga delar fanns lite varstans. Den sattes ihop och följde sedan med ägaren som emigrerade till Sydafrika. Nu finns bilen på Kaphalvön där den puttrar fram i modiga 50 km/h. Bränsleförbrukningen är ca 3 l/mil, inte så miljövänligt kanske.