Nordenfeltska släktföreningsens släktvapen Nordenfeltska släktföreningsens släktvapen

Bertil Nordenfelt, redaktör och orienterare, 1903-1998

Bertil på O-ringen femdagars i Småland 1974

Bertil Nordenfelt firade stora framgångar som orienterare långt upp i åren. Han tävlade länge i klassen H68 (herrar 68 år eller äldre), men han tyckte det var lite orättvist att han fick tävla mot juniorer. Därför inrättades alltid nya klasser vartefter åren gick. Det blev H80, H85 och H90. Som 90-åring blev han veteranvärldsmästare. Bertil gick bort vid 94 års ålder och fick aldrig chansen att tävla i H95.

Bertil bildade Svenska orienteringsförbundet 1936, tillsammans med sportjournalisten och idrottsledaren Torsten Tegnér. Han var också bas för Svenska budoförbundet i tio år, mellan 1971 och 1981, och ordförande i Stockholms idrottsförbund i 30 år. Under tretton år var han ledamot i Riksidrottsförbundets styrelse.