Nordenfeltska släktföreningsens släktvapen Nordenfeltska släktföreningsens släktvapen

Maria Nordenfelt, grundare av Maria Nordenfelts högre handarbetslärarinneseminarium, 1860-1941

Maria Nordenfelt var slöjdpedagog och grundare av ett slöjdseminarium i Göteborg.

År 1890 startade Maria Nordenfelt slöjdseminariet Maria Nordenfelts högre handarbetsseminarium och skola för kvinnlig yrkesutbildning, vilket var en utbildning för blivande slöjdlärarinnor. Från 1909 hade skolan ettårigt handarbetsseminarium, vilket 1911 utökades till 1,5 år samt 1928 till två år. Maria Nordenfelt undervisade därefter på andra skolor och vidareutbildade sig själv, men gav från 1901 “Kurser för utbildande af handarbetslärarinnor”. Kursen var uppdelad i en högre kurs för flickskoleundervisning, och en lägre kurs för folkskoleundervisning.

Maria Nordenfelt lämnade skolan 1930 varefter den övertogs av hennes brorsdotter Karin Nordenfelt, som ledde den fram till 1950 då skolan den 1 juli kommunaliserades. Seminariet förstatligades 1961 och 1977 blev det en del av Göteborgs universitet.