Nordenfeltska släktföreningsens släktvapen Nordenfeltska släktföreningsens släktvapen

Litteratur om och med Nordenfelt

  • Nordenfeltarna på Björneborg – Lotten Dahlgren (1922)
  • Björneborg i helg och söcken – Lotten Dahlgren (1924)
  • Björneborgs Bruk – Hans Lennart Lundh (1959)
  • Thorsten Nordenfelts Memoarer – Henrik Nordenfelt (1971)
  • Hjärna Händer – 100 års textil slöjd – Göteborgs universitet (1991). I boken behandlas bl.a. Maria Nordenfelts Skola för hemslöjd som hon startade 1890.
  • “sätta flickan i stånd att fullgöra sina husliga plikter” Fyra märkeskvinnor och flickors slöjdundervisning – Eva Trotzig (1997). I denna avhandling behandlas Maria Nordenfelts arbete.
  • Nordenfeltska rötter – Olle Sahlin (2007)
  • Ulrika Eleonora Makten och den nya adeln 1719–1720 – Joakim Scherp och Charlotta Fors (2019)