Nordenfeltska släktföreningsens släktvapen Nordenfeltska släktföreningsens släktvapen

Släktmöte 2022 i Höganäs?

Vi planerar för ett ordinarie släktmöte från lunch till lunch den 24-25 september i Höganäs. Kolla din e-post eller på vår sida på Facebook.

Voiced by Amazon Polly