Nordenfeltska släktföreningsens släktvapen

Verksamhet

Vart tredje år har föreningen ett ordinarie släktmöte. Ungefär vart tredje möte hålls i Riddarhuset, senast 2016. Tidigare har möten hållits i Kristinehamn (2010) och på Armémuseum i Stockholm (2013). Vid släktmötet avhandlas bl. a. ekonomin under de senaste tre åren och styrelse väljs för de kommande tre åren. Mellan släktmötena har föreningen ett så kallat mellanmöte då vanligtvis en lunch intas i samband med något studiebesök.

I november 2016 ägde släktmötet rum på Riddarhuset. Ett 80-tal deltagare hade trotsat snöyran för att ta sig dit. Förutom sedvanliga mötesförhandlingar, höll Hugo Nordenfelt ett föredrag om Riddarhuset och adelsskapets historia. Middagen avnjöts i Lantmarskalksalen. Under middagen hölls tal av bl.a. Hugo Nordenfelt, Göran Mörner och Lova Nordenfelt. Sång och musik framfördes av Matilda och Axel Lifvergren. Efter middagen serverades kaffe och avec i salongerna.

Det senaste mellanmötet hölls i april 2018. Då besökte ett 40-tal medlemmar och ett tiotal barn Thielska Galleriet i Stockholm för en guidad tur och lunch.

Lördagen den 28 september 2019 är det 300 år sedan Johan Norijn adlades Nordenfeldt. Det firas på Riddarhuset. Inbjudan har skickats ut per e-post eller vanlig post.

Senast uppdaterad Sun, 23 Jun 2019 08:09:40 GMT