Nordenfeltska släktföreningsens släktvapen

Thorsten Nordenfelt, kammarherre, 1842-1920

Thorsten Nordenfelt var en stor affärsman och teknisk uppfinnare. Han konstruerade en av de första fältmässiga kulsprutorna och byggde den första användbara ubåten. Stor del av sitt liv vekade han från London och var under en period delägare i Vickers Industries. På äldre dar flyttade han till Paris och tillverkade bl. a bilar. ”The Nordenfelt Car” se nedan.

Såvitt känt byggdes tre bilar, men det är endast denna som fortfarande finns kvar. Den rullar i Sydafrika och fungerar alldeles utmärkt!

The Nordenfelt Car

The Nordenfelt Car

Senast uppdaterad Sun, 21 Jan 2018 16:32:41 GMT