Nordenfeltska släktföreningsens släktvapen

Litteratur om och med Nordenfelt

  • Nordenfeltarna på Björneborg - Lotten Dahlgren (1922)
  • Björneborg i helg och söcken - Lotten Dahlgren (1924)
  • Björneborgs Bruk - Hans Lennart Lundh (1959)
  • Thorsten Nordenfelts Memoarer - Henrik Nordenfelt (1971)
  • Hjärna Händer - 100 års textil slöjd - Göteborgs universitet (1991). I boken behandlas bl.a. Maria Nordenfelts Skola för hemslöjd som hon startade 1890.
  • "sätta flickan i stånd att fullgöra sina husliga plikter" Fyra märkeskvinnor och flickors slöjdundervisning - Eva Trotzig (1997). I denna avhandling behandlas Maria Nordenfelts arbete.
  • Nordenfeltska rötter - Olle Sahlin (2007)

Senast uppdaterad Sat, 09 Mar 2019 22:28:15 GMT