Nordenfeltska släktföreningsens släktvapen

Femte generationen Louise

Barn till Louise och Johannes Lindquist

Louise och Johannes hade fyra barn:

  1. Isak, 1860-1923, agronom, gift med Valborg Danielsson, 1863-1915.

  2. Sara, 1861-1883.

  3. Johannes, 1865-1874.

  4. Vendela, 1869-1892.

Senast uppdaterad Sun, 03 Feb 2019 21:12:41 GMT