Nordenfeltska släktföreningsens släktvapen

Femte generationen Leonard

Barn till Leonard och Martina

Leonard och Martina hade fyra barn:

  1. Anna, 1859-1902, gift med Claes M.R. Cronstedt, 1857-1929, greve och civilingenjör.

  2. Gerda, 1860-1926, hovfröken.

  3. Hugo, 1865-1922, överste, gift med Ebba H. Åkerhielm, 1870- 1963

  4. Vilhelm, 1867-1869.

Senast uppdaterad Sun, 03 Feb 2019 21:11:38 GMT