Nordenfeltska släktföreningsens släktvapen

Femte generationen Enar

Barn till Enar och Lovisa

Enar och Lovisa hade sju barn:

  1. Maria, 1860-1941, seminarieföreståndarinna.

  2. Elisabeth, 1860-1860.

  3. Per, 1861-1941, civilingenjör, gift med Elsa von Hermansson, 1871-1959, grevinna.

  4. Enar, 1863-1946, läkare, gift med Sigrid Falck, 1878-1976.

  5. Ivar, 1867-1944, kommendörkapten 1 gr., gift med Dath Christerson, 1870-1931.

  6. Yngve, 1873-1954, grosshandlare, gift med Elsa Gyllenhammar, 1881-1981,

  7. Alfhild, 1875-1942.

Senast uppdaterad Sun, 03 Feb 2019 21:13:06 GMT