Nordenfeltska släktföreningsens släktvapen

Femte generationen Carl

Barn till Carl och Anna

Carl och Anna hade fem barn:

  1. Vilhelm, 1872-1895.

  2. Ebba, 1873-1956, gift med Axel Palm, 1874-1965, major.

  3. Charlotta, 1875-1954, gift med Gustaf Geijer, 1870-1957, överstelöjtnant.

  4. Henrik, 1876-1957, kapten, gift med Elsa Bohnstedt, 1879-1956.

  5. Elis, 1880-1962, borgmästare i Kristinehamn, gift med Disa af Segerström, 1886-1871.

Senast uppdaterad Sun, 03 Feb 2019 21:13:29 GMT