Nordenfeltska släktföreningsens släktvapen

Välkommen

Välkommen till Nordenfeltska släktföreningens hemsida!

Lördagen den 28 september 2019 firar släkten 300 år. Boka in det i din kalender redan nu! Firandet hålls på Riddarhuset i Stockholm. På programmet står bl.a. ett föredrag av Joakim Scherp och Charlotta Forss om boken Ulrika Eleonora – makten och den nya adeln 1719–1720. Boken, som har tillkommit på initiativ av Nordenfeltska släktföreningen, innehåller en beskrivning av familjen Nordenfelt. Om du vill se vad boken innehåller, läs då Joakim Scherps artikel i Arte et Marte, nr 1/2019.

Senast uppdaterad Sat, 16 Mar 2019 19:54:50 GMT